Med utgangspunkt i den generelle markedssituasjonen og Norges Bank sine nedjusteringer har Oppdalsbanken besluttet å sette ned renten ytterligere med inntil 0,50 %-poeng for nye og eksisterende kunder. Dette kommer i tillegg til den varslede renteendring på boliglån i forrige uke og den totale rentenedgangen blir inntil 0,85 %. Detaljert informasjon om renteendringen vil bli sendt ut i løpet av 2 uker.

For privatkunder vil endringen på utlån skje med virkning fra 26. mars for nye kunder og fra 6. april for eksisterende kunder, mens for innskudd vil rentenedgangen tre i kraft 28. mai. For bedrifter vil rentenedgangen på utlån og innskudd iverksettes fra 14. april

Vi står fortsatt overfor en vanskelig og uoversiktlig situasjon. Økonomisk usikkerhet vi prege mange av våre kunder som følge av koronapandemien. Rentenedgangen vil redusere de månedlige utgiftene på boliglånet. Derfor iverksetter vi nå renteendringen på utlån uvanlig raskt for å imøtekomme våre kunders behov. I tillegg vil vi kunne bidra med avdragsfrihet og eventuelle utsettelser med betaling av lån

Er du urolig for din økonomi, ikke nøl med å ta kontakt med din rådgiver så kan vi sammen finne gode løsninger som passer for deg og dine behov. Du finner kontaktinformasjonen til din rådgiver i nettbanken/mobilbanken. 

Sentralbordet vårt er tilgjengelig på tlf. 72 40 40 40 og post@oppdalsbanken.no, samt via melding fra nettbank/mobilbank.

Fortsett å ta vare på hverandre - Oss bry oss!