Oppdalsbanken blir ny hovedsponsor for Oppdal IL Fotball fra 2021

 

Vi er stolte over å kunne være med å bidra til utviklingen av Oppdals-fotballen i årene fremover.

Som ny hovedsponsor fra 2021 gir vi nå 750.000,- de neste 5 årene i sponsormidler, samt litt i overkant av 2 millioner i støtte til ny kunstgresshall.

 

Som lokal sparebank, med alle våre kunder som eiere, er det viktig for oss å bidra til utvikling i nærmiljøet som gagner bredt og spesielt barn og ungdom. Fotballgruppa er det største laget i bygda og favner således alle kretsene.

 

Vi har derfor prioritert å gå inn med et historisk stort gavebeløp til finansiering av ny kunstgresshall da dette vil gagne hele lokalsamfunnet. Ikke bare for de 600 fotballspillerne, men også med tanke på resten av idrettslivet i Oppdal som blant annet vil få større kapasitet i de to andre hallene. 

 

Utover dette vil det også dryppe på næringslivet i Oppdal. Flerbrukshallen vil generere økte aktiviteter og tilreisende fremover som vil benytte seg av fordelene vi har i Oppdal med ski- og naturopplevelser, butikker og overnattingstilbud.

 

Vi gleder oss og ønsker å takke alle våre kunder som gjør det mulig å bidra til lokal utvikling.

#ossbryoss #støttlokalt #tavarepå #lokalbanken