Oppdalsbanken øker renten med inntil 0,25 %-poeng på utlån og innskudd. Endringen skjer med virkning fra 07.11.23 for eksisterende kunder. Kundene som får renteendring, vil motta informasjon om dette.

Renteendringen skjer med bakgrunn i at Norges Bank besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4,00 prosent i august. Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i september.

Norges Bank mener at den økonomiske utviklingen samlet sett har vært som ventet siden juni. Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt høy, og arbeidsmarkedet er stramt. Samtidig virker renten innstrammende, og presset i økonomien er i ferd med å avta. Konsumprisveksten har avtatt noe, men den er fortsatt høy og klart over målet. Den underliggende prisveksten har holdt seg oppe. Norges Banks vurdering er at det er behov for en noe høyere rente for å bringe inflasjonen tilbake til målet.

- Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i september, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Dersom kronen blir svakere enn tidligere anslått eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn signalisert i juni for å få inflasjonen ned. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen avtar raskere, kan renten bli lavere enn vi så for oss i juni.

 

Husk at Oppdalsbanken er her for å hjelpe deg 

Finn ut hva renteøkningen betyr for deg og din økonomi. Hvis du er usikker på hvordan renten vil påvirke din økonomi, anbefaler vi at du tar kontakt med rådgiveren din. Oppdalsbanken er her for å hjelpe deg, og jo tidligere du kommer til banken, jo lettere er det for banken å hjelpe deg med å lage en plan for din økonomi. Kanskje er dette også et fint tidspunkt for en ordentlig gjennomgang av privatøkonomien din?


Her er noen tips til deg som vil få oversikt over økonomien din

 1. Få oversikt over inntekter og utgifter.  Sett opp en oversikt over hvilke faste inntekter og utgifter du har, og hvilke kostnader som varierer fra måned til måned.    

  Det finnes mange fine budsjettverktøy på nettet. Bruk gjerne 
  SIFO sitt referansebudsjett for å se alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold.

 2. Tenk over hvilke kostnader du kan kutte. Hva ønsker du å prioritere akkurat nå og i tiden fremover? Trenger du f.eks. alle abonnementene du har?

 3. Sett av penger til faste utgifter. Det er smart å sette av et fast beløp hver måned til regningene, husk også på de som ikke kommer fast hver måned. Mange overfører et fast beløp til en regningskonto, og oppretter avtalegiro - så går dette av seg selv. Et annet godt tips er å sette av penger til noe helt konkret på ønskelisten.

 4. Betal ned gjeld hvis du kan. Prioriter dyre lån og det du har brukt på kredittkortet. Kredittkort har ofte rentefrie dager, men venter du lengre enn fristen kan det påløpe høye renter. Dersom din livssituasjon har endret seg siden du tok opp lån, kan det være smart å ta en prat med banken din tidlig.

 5. Start sparingHusk at selv om renten går opp, er sparing fortsatt verdens beste idé. Det er smart å opprettholde sparemålene du allerede har. Penger spart, er penger tjent. Du kan godt begynne med så lite som hundre kroner hver måned, det viktigste er å komme i gang.
 • Er du ung og har skattbar inntekt Da kan BSU være et godt alternativ, det gir deg nemlig store skattefradrag på sparingen
 • Vil du spare langsiktig til pensjon? Vårt klare råd er å sette pengene i fond.

Trenger du hjelp eller har du andre spørsmål om økonomi, sparing eller lån – ta kontakt med oss i Oppdalsbanken!

Våre dyktige rådgivere tar gjerne en gjennomgang av din økonomi, uansett om du bor alene eller har flere i husstanden. Du finner kontaktinformasjonen til din rådgiver på hjemmesiden eller i nettbanken/mobilbanken. 

Sentralbordet vårt er tilgjengelig på tlf. 72 40 40 40 og 
post@oppdalsbanken.no, samt via melding fra nettbank/mobilbank.

Oss bry oss!