Oppdalsbanken øker renten med inntil 0,25 %-poeng på utlån og innskudd. Endringen skjer med virkning fra 6. februar 2023 for eksisterende kunder. Kundene som får renteendring, vil i løpet av de nærmeste dagene motta informasjon om dette.

Renteendringen skjer med bakgrunn i at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 % til 2,75% i desember. Norges Banks vurdering er at det fortsatt er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen. Konsumprisene har steget raskt, og prisveksten er klart over målet. Det er fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten har holdt seg svært lav. Samtidig viser de til at det nå er et omslag i økonomien, og høyere prisvekst bidrar til svekket kjøpekraft for husholdningene. Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til å dempe prisveksten.

Siden forrige pengepolitiske rapport har prisveksten vært høyere enn ventet, og den ser ut til å holde seg høy lenger enn tidligere anslått. Samtidig ser arbeidsmarkedet ut til å være litt strammere enn ventet. På den annen side er renten hevet mye på kort tid, og pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien. Omslaget i økonomien kan se ut til å bli noe mer markert enn vi så for oss i september.

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen.

– Prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt, men går det som vi nå tror, vil styringsrenten ligge rundt 3 prosent neste år, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Dersom presset i økonomien vedvarer, og det blir utsikter til at inflasjonen holder seg høy lenge, kan det bli behov for en høyere rente enn det vi nå ser for oss. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått.

 

Husk at Oppdalsbanken er her for å hjelpe deg 

Finn ut hva renteøkningen betyr for deg og din økonomi. Hvis du er usikker på hvordan renten vil påvirke din økonomi, anbefaler vi at du tar kontakt med rådgiveren din. Oppdalsbanken er her for å hjelpe deg, og jo tidligere du kommer til banken, jo lettere er det for banken å hjelpe deg med å lage en plan for din økonomi. Kanskje er dette også et fint tidspunkt for en ordentlig gjennomgang av privatøkonomien din?


Her er noen tips til deg som vil få oversikt over økonomien din

 1. Få oversikt over inntekter og utgifter.  Sett opp en oversikt over hvilke faste inntekter og utgifter du har, og hvilke kostnader som varierer fra måned til måned.    

  Det finnes mange fine budsjettverktøy på nettet. Bruk gjerne 
  SIFO sitt referansebudsjett for å se alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold.

 2. Tenk over hvilke kostnader du kan kutte. Hva ønsker du å prioritere akkurat nå og i tiden fremover? Trenger du f.eks. alle abonnementene du har?

 3. Sett av penger til faste utgifter. Det er smart å sette av et fast beløp hver måned til regningene, husk også på de som ikke kommer fast hver måned. Mange overfører et fast beløp til en regningskonto, og oppretter avtalegiro - så går dette av seg selv. Et annet godt tips er å sette av penger til noe helt konkret på ønskelisten.

 4. Betal ned gjeld hvis du kan. Prioriter dyre lån og det du har brukt på kredittkortet. Kredittkort har ofte rentefrie dager, men venter du lengre enn fristen kan det påløpe høye renter. Dersom din livssituasjon har endret seg siden du tok opp lån, kan det være smart å ta en prat med banken din tidlig.

 5. Start sparingHusk at selv om renten går opp, er sparing fortsatt verdens beste idé. Det er smart å opprettholde sparemålene du allerede har. Penger spart, er penger tjent. Du kan godt begynne med så lite som hundre kroner hver måned, det viktigste er å komme i gang.
 • Er du ung og har skattbar inntekt Da kan BSU være et godt alternativ, det gir deg nemlig store skattefradrag på sparingen
 • Vil du spare langsiktig til pensjon? Vårt klare råd er å sette pengene i fond.

Trenger du hjelp eller har du andre spørsmål om økonomi, sparing eller lån – ta kontakt med oss i Oppdalsbanken!

Våre dyktige rådgivere tar gjerne en gjennomgang av din økonomi, uansett om du bor alene eller har flere i husstanden. Du finner kontaktinformasjonen til din rådgiver på hjemmesiden eller i nettbanken/mobilbanken. 

Sentralbordet vårt er tilgjengelig på tlf. 72 40 40 40 og 
post@oppdalsbanken.no, samt via melding fra nettbank/mobilbank.

Oss bry oss!