Oppdalsbanken dropper renteøkning

Basert på en helhetsvurdering har Oppdalsbanken besluttet å ikke øke utlåns- og innskuddsrentene for våre kunder på nåværende tidspunkt. Dette gjelder både privat-, landbruks- og bedriftskunder.

Torsdag 14. desember besluttet Norges Bank å øke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,50 prosent. Renteøkningen kom overraskende på markedet, som forventet at sentralbanken ville holde styringsrenten uendret. Bakgrunnen for dette var flere indikasjoner til redusert aktivitet i Norge den nærmeste tiden.

Utviklingen i markedsrentene som avgjør prisen på bankens innlånskostnader har stabilisert seg i den siste tiden, og vi tror nå at disse ikke nødvendigvis vil øke med det første. Mange opplever nå at hverdagen er krevende med høyt rentenivå og stigende priser på de fleste varer og tjenester, og med dette i tankene har vi besluttet å vente med eventuelle rentejusteringer til etter neste rentemøte i Norges Bank, sier banksjef Gro Furunes Skårsmoen.