Bærekraft i Oppdalsbanken

Finansnæringen har et særlig ansvar for å sikre at verdiskaping og lønnsomhet ikke går på bekostning av menneskene rundt oss, klimaet og miljøet, eller er i strid med grunnleggende etiske prinsipper. Historien viser at sparebanken alltid har vært opptatt av, og drevet etter bærekraftige prinsipper. Man har bare ikke kalt det for bærekraft, eller vært opptatt av å fortelle omverden at bærekraft er en viktig del av sparebankidentiteten.

Klima- og miljørapporter

Banken utarbeider årlige klima- og miljørapporter. Første gang i 2022.

Har du spørsmål eller innspill til vårt miljøarbeid

Vi setter stor pris på å bli kontaktet om du har innspill til hvordan vi kan bli bedre i vårt arbeid med miljø - oss bry oss!