Innhenting av manglende legitimasjon

Oppdalsbanken er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med etablering av kundeforhold. Man er også pålagt i en løpende kundekontroll å innhente ny legitimasjon, der det viser seg at tidligere dokumentasjon er manglende eller for dårlig.

Hvilken type legitimasjon må forevises?

I disse dager får mange SMS og brev fra oss om at de må levere gyldig legitimasjon eller fylle ut en kundeerklæring. Dette er med bakgrunn i nye krav til kundekontroll og oppfølging som bankene har fått etter at ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15.oktober 2018. Dette gjøres for å øke sikkerheten mot ID tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

 

Kundeerklæring

For å innhente tilstrekkelig informasjon om deg og ditt kundeforhold ber vi deg fylle ut en kundeerklæring. Spørsmålene vi stiller skal sikre at all informasjon vi har om deg er korrekt og oppdatert. Vi spør blant annet om bruk av banken, hvor pengene dine kommer fra, statsborgerskap og fødeland. For de som har nettbankavtale vil det komme en melding når man logger på nettbank eller mobilbank, og alle spørsmål besvares da elektronisk. Har du ikke nettbank eller mobilbank sender vi brev.

 

Legitimasjon

Vi behøver oppdatert legitimasjon fra mange av våre kunder. Selv om man har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold med oss er det viktig at man er legitimert riktig. Alle banker er nå lovpålagt å ha oppdatert legitimasjon på sine kunder for at man rett og slett skal være sikker på at "du er du".

Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass. Har man ikke pass kan man legitimere seg med annen gyldig legitimasjon som f.eks førerkort.

 

Legitimasjonskrav BankID

For å kunne ha BankID er det krav om at man må legitimere seg med gyldig pass. BankID er din signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.

 

Brev eller SMS fra Oppdalsbanken

De av våre kunder som må fremvise legitimasjon og/eller fylle ut kundeerklæring i forbindelse med nytt lovverk vil motta et brev eller en tekstmelding fra oss om dette. Man kan da når som helst i vår åpningstid komme innom hovedkontoret i Oppdal eller avdelingskontoret i Trondheim for å legitimere seg. (NB; Det må gjøres avtale med Trondheimskontoret i forkant. Kontakt Wenche på tlf 90179318)

Hvis man er fast bosatt utenfor Oppdal/Trondheim, kan man ta kontakt på telefon 72404040 eller epost post@oppdalsbanken.no, så finner vi en løsning. Våre åpningstider på telefon 72404040 er hverdager kl 0900 til 1500.