Vårt gaveinstitutt

Vi ser det som en viktig rolle å kunne støtte lokale utøvere, lag og foreninger. Har du eller deres lag/forening et prosjekt dere jobber med, hvor det trengs ekstra kapital? Vi deler ut stipender og gaver av bankens overskudd til allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter og prestasjoner i og fra lokalsamfunnet.

De siste fem årene har vi gitt over 10 millioner kroner tilbake til lokalsamfunnet og bøgda vi alle er så glad i <3 - Oss bry oss!