Mann som sitter foran PC og jobber

Dette bør du tenkte på med kryptovaluta

Krypto har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene. For mange er dette spennende investering, mens for andre er det knyttet stor usikkerhet til hva dette er. Det er flere ting du bør vite om kryptovaluta. 

Krypto og bruk av blokkjede har gjennomgått en rask utvikling de siste årene og får mye plass i media. I tillegg til store investorer er det stadig flere privatpersoner som kjøper og selger krypto. Før du lar deg lokke av de gode historiene med skyhøye gevinster, må du være klar over at det medfører høy risiko og fare for svindel. 

Dette bør du tenke på

Krypto er først og fremst et investeringsobjekt, og bruk av krypto til betaling er enda ikke særlig utbredt.  Krypto bygges på en teknologi som heter Blokkjede (blockchain). Det finnes i dag over 13 000 ulike kryptovalutaer og de mest kjente er Bitcoin, Ethereum og Thether. Verdien av kryptovalutaer er svært skiftende og mindre forutsigbar enn tradisjonelle aksjer som handles via de større børsene. 

Regelverket for kjøp og salg av krypto er fortsatt manglende og gjør at du ikke er like godt beskyttet om det oppstår svindel eller misbruk. I dag finnes det ikke noe lovfestet forbrukervern for kjøpere av krypto – i motsetning til for regulerte spare- og investeringsprodukter.

Det betyr at du sitter på all risiko selv.

Det er derfor viktig å være nøye i vurderingen av hvilke oppbevarings- og vekslingstjenester du benytter deg av, og eventuelle konsekvenser av at vekslingstjenesten blir hacket eller går konkurs.

Som med alle risikorelaterte investeringer bør du ikke investere mer enn du kan tåle å tape. Det er mange selverklærte eksperter på området, men før du vurderer å investere anbefaler vi at du gjør en nøye og velinformert gjennomgang av økonomien samt undersøker godt de børser og vekselstjenestene  som er tilgjengelig. 

Strenge krav til dokumentasjon 

Banken må forholde seg til strenge lover og krav for alle pengeoverføringer som kommer fra blant annet investeringer eller kryptohandel. Kunder må derfor forvente at det stilles krav til å frembringe god dokumentasjon for at vi skal kunne akseptere overføringer fra kryptovaluta.

Myndighetene i Norge og i Europa jobber med regelverksendringer og bankene følger tett med på hvilken betydning dette kan få for effektivisering av arbeidet relatert til Kryptooverføringer.

Norske Finanstilsynet har vurdert risikoen såpass høy slik at det krever en ekstra sikkerhet fra bankens side. Derfor er det et krav fra Norske Banker om å gjøre grundige undersøkelser og kunden må kunne dokumentere midlenes opphav. 

Retningslinjer

Oppdalsbanken har følgende retningslinjer for kjøp/salg av kryptovaluta:

Ved kjøp/salg i kryptovaluta, skal transaksjonene til eller fra konto eller kort i Oppdalsbanken kun gå gjennom en kryptoforhandler/børs med konsesjon i Norge. Konsesjon i Norge innebærer blant annet at foretaket er rapporteringspliktig til norske regulatoriske myndigheter. Følgende foretak har konsesjon som kryptoforhandler/-børs i Norge:

  • Balder Solutions AS
  • Bare Bitcoin AS
  • Bitcoins Norge AS
  • Bitgate Services AS
  • Bitmynt AS
  • Juju AS (tidligere Bitnord)
  • Firi AS
  • K33 Markets AS (tidligere Kaupang Krypto AS)
  • Norwegian Block Exchange AS (NBX)

En oversikt over foretak med konsesjon i Norge kan til enhver tid finnes i Finanstilsynets virksomhetsregister som du finner via knappen nedenfor. (Velg øvrige tjenestetilbydere og deretter konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».)

Ved kjøp/salg i kryptovaluta skal du kunne dokumentere fullstendig handelshistorikk ved henvendelse fra banken. Dette innebærer altså alle transaksjoner fra investering, trading i krypto, og til et eventuelt uttak tilbake i norske kroner. Handelshistorikk skal kunne leveres i enten excel-, xml- eller pdf-format. Dette ivaretas i stor grad ved bruk av norskregistrerte kryptoforhandlere.

Ved uttak av kryptovaluta skal du kunne dokumentere at midlene er skatteinnberettet i alle årene du har hatt kryptoaktiva. Dette skal gjøres i form av skattemeldinger for alle årene fra og med første investering til og med foregående sist tilgjengelige skattemelding.

All dokumentasjon skal godkjennes av Oppdalsbanken, og vi forbeholder oss en behandlingstid på inntil 2 uker. Banken kan kreve at dokumentasjonen skal være oversatt til norsk eller engelsk. Dersom nødvendig dokumentasjon ikke kan fremlegges ved henvendelser fra banken, vil det kunne bli aktuelt å sperre aktuelle beløp i påvente av at tilfredsstillende dokumentasjon leveres.

Bankens retningslinjer for kryptovaluta vil oppdateres fortløpende etter hvert som konsesjonshavere i Norge endres, eller ved endringer i aktuelt regelverk.