Hopp til innholdet
En mann i blå arbeidsdrakt med alvorlig uttrykk stiger ut av en traktor, med hånden på åpen dør og blikket rettet utover gården.

Innehavers liv
  • Gir erstatning til dine etterlatte hvis du dør
  • Gir deg erstatning hvis du blir rammet av en kritisk sykdom eller blir invalid etter en ulykke
  • Får deg raskere tilbake på jobb

Hva er Innehavers liv?

En viktig forsikring som tar vare på både deg og familien til deg som eier et enkeltpersonforetak.

Dette dekker forsikringen

Liv* Gir engangsutbetaling til arvinger eller andre du velger om du dør. Valgfri forsikringssum fra 10 til 80 G.
Kritisk sykdom* Gir deg en engangsutbetaling hvis du blir rammet av sykdommer eller skader som er nevnt på listen under.
Helse* Gir behandlingsgaranti innen 10 virkedager gjennom vår samarbeidspartner Falck Helseformidling. Velg mellom 6 eller 12 behandlinger hos fysikalsk behandler. Alle behandlinger skal godkjennes av Falck.
Ulykke Gir deg engangserstatning hvis du blir erklært varig medisinsk invalid etter en ulykke. Valgfri forsikringssum fra 10 til 40 G.
* Krever helsevurdering
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår(PDF).

Kritiske sykdommer som gir erstatning

Ondartede svulster Lymfekreft
Blodkreft Benmargskreft
Hjerteinfarkt Hjerteklaffkirurgi
Hjerteoperasjon (bypassoperasjon, PCI) Utposing på hovedpulsåren
Hjerneslag Aneurisme
ALS og andre motornevronsykdommer Parkinsons sykdom
Multippel Sklerose (MS) Alzheimers sykdom
Nyresvikt Organtransplantasjon
Blindhet Døvhet
Tap av taleevne Alvorlig brannskade
Godartede svulster i hjerne, hjernehinne eller ryggmarg Tverrsnittlammelser
Tap av ben eller arm

Snakk med en av rådgiverne våre om forsikring av innehavers liv

Irene

Irene Wolden Bruseth

Forsikringsansvarlig

Torbjorn

Torbjørn Mikkelsen

Finansiell rådgiver

Spørsmål og svar om Innehavers liv

Hvis noe skulle skje med deg, hva skjer med firmaet og familiens økonomi da? Som eier av et enkeltpersonforetak står du ofte alene i din økonomiske situasjon. En livsforsikring gir trygghet for at dine kjæreste vil ha økonomisk støtte om noe skulle skje med deg. Denne forsikringen kan hjelpe familien din med å dekke alt fra daglige utgifter til større forpliktelser som boliglån, og sikrer at virksomheten kan avvikles på en ordentlig måte uten å utsette dine nære for ekstra økonomisk stress i en vanskelig periode.
Helseforsikring sørger for at du får rask tilgang til behandling ved sykdom eller skader, som er essensielt når du driver for deg selv. Rask behandling betyr mindre ventetid og at du kommer raskere tilbake i arbeid, og slipper å miste inntekt mens du venter.
En kritisk sykdomsforsikring gir deg en engangssum hvis du skulle bli rammet av en av sykdommene i forsikringsavtalen. Dette kan inkludere alvorlige sykdommer som kreft, hjerteinfarkt eller slag. Denne utbetalingen kan brukes til å dekke nødvendige medisinske behandlinger, tilrettelegging av arbeidsmiljøet, eller til å opprettholde livsstandarden din mens du er syk.
Ja, ulykkesforsikring er spesielt viktig for deg som er selvstendig næringsdrivende. Denne forsikringen gir kompensasjon ved varige skader etter en ulykke, og kan omfatte alt fra tap av inntekt til nødvendige medisinske behandlinger. Det er en ekstra sikkerhet for deg som står på egne ben, og hjelper deg å holde hjulene i gang både hjemme og i firmaet. Det er avgjørende for å sikre både din egen økonomi og at driften skal få fortsette.
Når du skal velge forsikringer, bør du vurdere din personlige og virksomhetens økonomiske situasjon. Start med å vurdere potensielle risikoer og din egen helse. Det kan være lurt å rådføre seg med en forsikringsrådgiver som kan tilby skreddersydde løsninger basert på din spesifikke situasjon og behov. Det handler om å finne den rette balansen mellom hva du trenger og hva det koster og Innehavers liv kan tilpasses på mange måter. På den måten sikrer du at du har god nok beskyttelse uten å betale for unødvendig dekning.