Hopp til innholdet

Våre priser

Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.

Boliglån - priser

Beskrivelse Inntil 50% av verdigrunnlag Inntil 75% av verdigrunnlaget  Inntil 85% av verdigrunnlaget 
Nominell rente fra 5,20 % fra 5,35 % fra 5,45 %
Etableringsgebyr fra kr 2650,- fra kr 2650,- fra kr 2650,-
Depotgebyr kr 1200,- kr 1200,- kr 1200,-
Termingebyr kr 55,- kr 55,- kr 55,-
Priseksempel
Verdi <50% - kr 2.000.000. Eff. rente fra 5,40% o/25 år. Kostnad 1.601.198. Totalt kr 3.601.198. 
Verdi <75% - kr 2.000.000. Eff. rente fra 5,55% o/25 år. Kostnad 1.654.446. Totalt kr 3.654.446.
Verdi <85% - kr 2.000.000. Eff. rente fra 5,66% o/25 år. Kostnad 1.690.170. Totalt kr 3.690.170.
Beskrivelse Inntil 85% av verdigrunnlaget
Nominell rente fra 5,75 %
Etableringsgebyr fra kr 2650,-
Depotgebyr kr 1200,-
Termingebyr kr 55,-
Priseksempel
kr 2.000.000. Eff. rente fra 5,97% o/25 år. Kostnad 1.798.394. Totalt kr 3.798.394.
Beskrivelse Inntil 50% av verdigrunnlaget Inntil 75% av verdigrunnlaget Inntil 85% av verdigrunnlaget
Nominell rente fra 5,65 % fra 6,10 % fra 6,20 %
Etableringsgebyr fra kr 2650,- fra kr 2650,- fra kr 2650,-
Depotgebyr kr 1.200,- kr 1.200,- kr 1.200,-
Termingebyr kr 55,- kr 55,- kr 55,-
Priseksempel
Verdi <50% - kr 2.000.000. Eff. rente fra 5,87% o/25 år. Kostnad 1.762.153. Totalt kr 3.762.153. 
Verdi <75% - kr 2.000.000. Eff. rente fra 6,34% o/25 år. Kostnad 1.926.598. Totalt kr 3.926.598.
Verdi <85% - kr 2.000.000. Eff. rente fra 6,45% o/25 år. Kostnad 1.963.592. Totalt kr 3.963.592.
Beskrivelse Betingelser
Nominell rente fra 5,65 %
Provisjon 0,02% per måned av innvilget låneramme
Etableringsgebyr fra kr 2650,-
Depotgebyr kr 1200,-
Effektiv rente avhenger av hvor stor del av rammen som benyttes
Beskrivelse Betingelser
Nominell rente fra 7,95 %
Provisjon 0,33 % per kvartal av bevilget beløp
Etableringsgebyr fra kr 5000,-
Depotgebyr fra kr 1200,-
Termingebyr kr 55,-
Effektiv rente avhenger av hvor stor del av rammen som benyttes
Beskrivelse Pris
Tinglysingsgebyr - pant fast eiendom/borettslag/skjøte kr 500,-
Betalingsutsettelse fra kr 500,-
Pantefrafall, endring/bytte av sikkerhet på lån kr 750,-

Konto - priser

Beskrivelse  Pris/rente
Ungdomskonto 0 %
Oppdal Aktiv Ung 0 %
Oppdal Aktiv Voksen 0 %
Lønns- og regningskonto 0 %
Beskrivelse 0 - 18 år 18 - 34 år *
Rentebetingelse 4,25 % 4,25%
* Gjelder kunder med kundeprogram Oppdal Aktiv Ung
Beskrivelse Saldo under kr 50 000,- Saldo over kr 50 000,-
Rentebetingelse  2,75 %   3,00 %
Rentebetingelse avgjøres av innskuddets størrelse og beregnes fra første krone.
Det er 12 gebyrfrie uttak per år. Ved ytterligere uttak påløper kr 100,- per overføring i uttaksgebyr.
Beskrivelse Pris/rente
Rentebetingelse 6,05 %
Rentebetingelse fra fylte 34 år 3,00 %
Beskrivelse kr 0 - 100' kr 100' - 500' kr 500' - 1000' fra kr 1 mill
Rentebetingelse 1,75 % 3,00 % 3,80 % 4,30%
Rentebetingelse avgjøres av innskuddets størrelse og beregnes fra første krone.
Beskrivelse Pris/rente
Innskudd med 12 mnd binding  Se info nedenfor
Innskudd kan være min. kr 500 000,- maks kr 8 000 000,-. Ved førtidig uttak belastes et gebyr på 2 % av uttaksbeløpet. Renter godskrives og er tilgjengelig dagen etter bindingstidens utløp. Om ikke ny fastrenteavtale er avtalt innen forfall, vil kontoen endres til en sparekonto med de til enhver tid gjeldende vilkår.
Gjeldende fastrentebetingelser finner du via linken nedenfor
Beskrivelse Pris/rente
Etablering kr 500,-
Rentebetingelse saldo under kr 50.000,- 0,10 %
Rentebetingelse saldo over kr 50.000,- 0,10 %
Rentebetingelse avgjøres av innskuddets størrelse og beregnes fra første krone

Bankkort - priser

Beskrivelse Pris
Visa Junior - Varekjøp kr 0,-
Visa Junior - Kontantuttak minibank kr 0,-
Visa Junior - Årsavgift kr 0,-
Eget design på kort kr 250,-
 • Beløpsgrense på varekjøp og bruk i minibank er kr. 1 000,- pr. dag og kr. 5 000,- pr. 30 dager.
 • Netthandel vil ikke være mulig på barnekort.
 • Når barnet fyller 13 år, vil kortet automatisk endres til ungdomskort og netthandel aktiveres.
 • Beløpsgrenser og netthandelfunksjonen kan administreres i nett- og mobilbank.
Beskrivelse Pris
Visa Online Ungdom - Varekjøp kr 0,-
Visa Online Ungdom - Kontantuttak minibank kr 0,-
Visa Online Ungdom - Årsavgift kr 0,-
Eget design på kort kr 250,-
 • Beløpsgrensene på varekjøp er kr. 10 000,- pr. dag og kr. 40 000,- pr. 30 dager.
 • Beløpsgrense på uttak i minbank er kr. 2 500,- pr. dag og kr. 15 000,- pr. 30 dager.
 • Netthandel er automatisk aktivert på alle ungdomskort.
 • Beløpsgrenser og netthandelfunksjonen kan administreres i nett- og mobilbank.
Beskrivelse Oppdal Aktiv Ung Oppdal Aktiv Voksen Ordinær pris
Varekjøp kr 0,- kr 0,- kr 2,-
Varekjøp Visa brukersteder Norge/Utland kr 0,- kr 2,- kr 2,-
Kontantuttak minibank Oppdalsbanken * kr 0,- kr 0,- kr 0,-
Kontantuttak minibank Utland ** kr 0,- kr 70,- + 0,5% av beløp kr 70,- + 0,5% av beløp
Valutapåslag ved bruk i utlandet  1,95 % 1,95 % 1,95 %
Årsavgift Visa Online Voksen kr 300,- kr 300,- kr 300,-
Årsavgift Visa Classic kr 300,- kr 300,- kr 300,-
Eget design på kort  kr 250,- kr 250,- kr 250,-
Rebestilling av tapt/ødelagt kort kr 150,- kr 150,- kr 150,-
Svindel av debetkort:  reklamasjonssak via nett/mobilbank*** fra kr 300,- fra kr 300,- fra kr 300,-
Svindel av debetkort: reklamasjonssak via bankrådgiver*** fra kr 600,- fra kr 600,- fra kr 600,-

* Kontantuttak i andre bankers minibank: Fra 20.02.2024 blir dette prissatt ev banken som eier minibanken, og gebyrene vil dermed kunne variere. Som kunde i Oppdalsbanken kan du benytte våre minibanker gebyrfritt.

** Dette inkluderer kjøp og veksling av valuta på nett, eks Bitcoin. Vi anbefaler bruk av kredittkort ved netthandel og i utlandet. Våre kreditkort er gebyrfri ved varekjøp og kontantuttak i lokal valuta.

*** Vi anbefaler bruk av kredittkort ved netthandel, dette gir deg økonomisk trygghet ved eventuell svindel, samt gebyrfri reklamasjonsbehandling. Kredittkort bestilles HER

Les mer om Oppdal Aktiv her!

Beskrivelse Oppdal Aktiv Ung Oppdal Aktiv Voksen Ordinær pris
KiB: Uttak av kontanter i butikk kr 15,- kr 15,- kr 15,-
KiB: Varekjøp med uttak av kontanter kr 15,- kr 15,- kr 15,-
KiB: Innskudd av kontanter i butikk kr 0,- kr 0,- kr 15,-

Betaling - priser

Beskrivelse Oppdal Aktiv Ordinær pris
Mobilbank betaling kr 0,- kr 4,-
Mobilbank betaling m/kvittering (nettpost) kr 15,- kr 15,-
Mobilbank betaling m/oblatkvittering kr 30,- kr 30,-
Eventuelle kostnader fra teleoperatør kommer i tillegg
Kunder under 18 år med ungdomskonto og mobilbank får samme betingelser som Oppdal Aktiv.
Beskrivelse Oppdal Aktiv Ordinær pris
Nettbankavtale kr 0,- per mnd kr 0,- per mnd
Nettbank betaling kr 0,- kr 4,-
Nettbank betaling m/kvittering (nettpost) kr 15,- kr 15,-
Nettbank betaling m/oblatkvittering kr 30,- kr 30,-
Nettbank betaling utland  kr 50,- kr 50,-
Fast overføring egne konti kr 0,- kr 0,-
Fast overføring annen bank kr 0,- kr 15,-
Rebestilling av BankID brikke kr 250,- kr 250,-
Kunder under 18 år med ungdomskonto og nettbank får samme betingelser som Oppdal Aktiv.
Beskrivelse Oppdal Aktiv Ordinær pris
Betaling kr 0,- kr 4,-
Overføring egen konti kr 0,- kr 0,-
Eventuelle kostnader fra teleoperatør kommer i tillegg
Beskrivelse Pris
Etablering kr 275,-
Betaling kr 25,-
Porto per sending kr 25,-
Kvittering kr 25,-
Kvitteringsliste kr 100,-
Retur grunnet feil kr 275,-
Avvist i dekningskontroll kr 275,-
Beskrivelse  Oppdal Aktiv Ordinær pris
Avtalegiro betaling kr 0,- kr 2,-
 Beskrivelse  Oppdal Aktiv  Ordinær pris
eFaktura betaling kr 0,- kr 2,-
Beskrivelse  Pris via nettbank Pris via banken
Betaling til utlandet - ordinær kr 50,- kr 500,-
Innbetaling fra utlandet via DNB - EU/SEPA betaling * kr 20,- kr 200,-
Innbetaling fra utlandet via DNB med beløp under NOK 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta kr 50,- kr 200,-
Innbetaling fra utlandet via DNB med beløp over NOK 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta kr 100,- kr 200,-
Kvittering til Nettpost kr 0,- kr 50,-
Overførsel fra utlandet - kr 50,-
Tillegg for mangelfulle opplysninger kr 200,- kr 200,-
Tillegg når avsender betaler omkostninger i utlandet ** kr 200,- kr 200,-
Retur grunnet feil/manglende opplysninger til mottaker  kr 200,- kr 200,-
Omkostninger ved reklamasjoner og retur av oppdrag *** kr 400,- kr 400,-
Kansellering av oppdrag kr 500,- kr 500,-
Merknader:
*: Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra SEPA-land med standard omkostningskode, dvs. mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro og beløp inntil SEK 500.000,-

**: Vi anbefaler at avsender betaler omkostninger i Norge, mottaker i utlandet. Hvis avsender skal betale omkostninger i utlandet, kan utenlandsk bank etterbelaste omkostninger utover 200,- i noen tilfeller.

***: I tillegg kommer evt. omkostninger i utenlandsk bank, og endring av valutakurs.
Beskrivelse Beløp under 5000,- Beløp 5 - 50 000,- Beløp 50 - 500 000,-
Straksbetaling kr 0,- kr 10,- kr 50,-
Gebyret beregnes utifra beløpets størrelse iht beløpsintervallene angitt ovenfor
Beskrivelse Oppdal Aktiv Ordinær pris
Betaling via 3.parts applikasjoner kr 2,- kr 2,-
Dette gebyret genereres ved betalinger utført i eksterne applikasjoner levert av andre enn Oppdalsbanken. For eksempel regningsbetaling via Vipps eller andre lignenede leverandører.
Beskrivelse Oppdal Aktiv u/18 år Oppdal Aktiv   Ordinær pris
Etablering  kr 0,- kr 0,- kr 0,-
Rebestilling  kr 250,- kr 250,- kr 250,-
Nytt passord / Reaktivere BankID via BankID Appen kr 0,- kr 0,- kr 0,-
Nytt passord / Reaktivere BankID via rådgiver i bank kr 50,- kr 50,- kr 50,-
Identifisering med PUM (hentesending på Posten) kr 250,- kr 500,- kr 500,-

Tjenester i banken - priser

Beskrivelse Oppdal Aktiv Ordinær pris
Betaling i skranke - belastning konto kr 100,- kr 100,-
Overføring - via skranke mellom egne konti kr 30,- kr 30,-
Overføring - per telefon mellom egne konti kr 30,- kr 30,-
Overføring - til annens konto i samme bank kr 50,- kr 50,-
Overføring - til konto i annen bank kr 50,-  kr 50,-
Fast overføring - egne konti kr 0,- kr 0,-
Fast overføring - annen bank kr 0,- kr 15,-
Utbetalingsanvisning - til konto kr 100,- kr 100,-
Telling av mynt - via automat kr 0,- kr 0,-
Telling av mynt - via skranke beløp u/ kr 3.000,- kr 50,- kr 50,-
Telling av mynt - via skranke beløp o/ kr 3.000,- kr 50,- + 1% av beløpet kr 50,- + 1% av beløpet
Forespørsel - saldo per telefon/epost kr 30,- kr 30,-
Forespørsel - transaksjon (Nets), per bilag kr 30,- kr 30,-
Utskrifter kr 50,- kr 50,-
Oppgjør - avslutte og overføre konto til annen bank kr 100,- kr 100,-
Oppgjør - dødsbo kr 500,- kr 500,-
Avslutning av kundeforhold pga hvitvasking, konkurs etc. kr 500,- kr 500,-
Beskrivelse Bankens kunder Andre bankers kunder
Kontantuttak kr 0,- kr 40,-
Innskudd - mynt/sedler kr 0,- -
Uttak via bankrådgiver  kr 20,- -
Beskrivelse Med vekslingskort Uten vekslingskort
Veksling løsmynt (til 1,-/10,-) kr 0,- kr 0,-
Veksling seddel (til 50,-/100,-) kr 0,- kr 0,-
Veksling myntruller kr 15,- per rull kr 30,- per rull
Bankens kunder kan kjøpe vekslingskort i skranken. Pris er kr 500,- per kort og gir rabatterte priser.
Beskrivelse Type A - 6cm Type B - 9cm Type C - 18cm Type D - 30cm
Leiepris per år, inkl.mva kr 600,- kr 800,- kr 1000,- kr 1200,-
Oppboring ved mistet nøkkel kr 1500,- kr 1500,- kr 1500,- kr 1500,-
Målene betegner høyden på bankboksen  
Vi tilbyr dessverre ingen nye leieavtaler da dette er en tjeneste under avvikling.

Konto - priser BEDRIFT

Beskrivelse Pris/Rente
Brukskonto lag/forening  0 %
Brukskonto bedrift  0 %
Kontoholdsgebyr transittkunder kr 500,- per måned
Beskrivelse Saldo under 50.000,-  Saldo over 50.000,- 
Sparekonto bedrift/lag/forening 2,25 % 2,75 %
Rentebetingelse avgjøres av innskuddets størrelse og beregnes fra første krone.
Det er 12 gebyrfrie uttak per år. Ved ytterligere uttak påløper kr 100,- per overføring i uttaksgebyr.
Beskrivelse kr 0 - 500' kr 500'-1000'  fra kr 1 000 000,-
Sparekonto bedrift m/32 dagers oppsigelse 2,30 % 3,05 % 4,15 %
Beskrivelse kr 0-100' kr 100'-500' kr 500'-1000' fra kr 1 000 000,-
Rentebetingelse 1,25 % 2,50 % 3,30 % 3,80 %
Rentebetingelse avgjøres av innskuddets størrelse og beregnes fra første krone
Beskrivelse Pris/rente
Etablering kr 500,-
Rentebetingelse saldo under kr 50.000,- 0,10 %
Rentebetingelse saldo over kr 50.000,- 0,10 %
Rentebetingelse avgjøres av innskuddets størrelse og beregnes fra første krone
Beskrivelse Pris/rente
Rentebetingelse 0 %

Bankkort - priser BEDRIFT

 Beskrivelse Oppdal Aktiv  Ordinær pris
Varekjøp kr 0,- kr 2,-
Varekjøp Visa brukersteder Norge/Utland kr 2,- kr 2,-
Kontantuttak minibank -Oppdalsbanken * kr 0,- kr 0,-
Kontantuttak minibank - utland ** kr 70,- + 0,5% av beløp kr 70,- + 0,5% av beløp
Valutapåslag ved bruk i utlandet  1,95 % 1,95 %
Uttak av kontanter i butikk (KIB) kr 15,- kr 15,-
Innskudd av kontanter i butikk (KIB) kr 75,- kr 75,-
Årsavgift Visa Classic kr 300,- kr 300,-
Eget design på kort 250,-  kr 250,-
Rebestilling av tapt/ødelagt kort kr 150,- kr 150,-

* Kontantuttak i andre bankers minibank: Fra 20.02.2024 blir dette prissatt ev banken som eier minibanken, og gebyrene vil dermed variere. Som kunde i Oppdalsbanken kan du benytte våre minibanker gebyrfritt.

** Dette inkluderer kjøp og veksling av valuta på nett, eks Bitcoin. Vi anbefaler bruk av kredittkort ved netthandel og i utlandet. Våre kreditkort er gebyrfri ved varekjøp og kontantuttak i lokal valuta.

Les mer om Oppdal Aktiv her!

Nett- og mobilbank - priser BEDRIFT

Beskrivelse Pris
Mobilbank etablering  kr 0,-
Overføring egne konti kr 0,-
Betaling kr 5,-
Betaling m/kvittering (nettpost) kr 15,-
Betaling m/oblatkvittering kr 30,-
Eventuelle kostnader fra teleoperatør kommer i tillegg
 Beskrivelse Nettbank bedrift Basis  Nettbank bedrift Integrert  Nettbank bedrift Landbruk  Nettbank Lag/forening 
Etablering kr 0,- kr 0,- kr 0,- kr 0,-
Abonnement per mnd kr 0,- kr 250,- kr 100,- kr 0,-
Abonnement per ekstra bruker per mnd kr 50,- kr 25,- kr 50,- kr 0,-
Abonnement per ekstra foretak per mnd (klient) kr 75,- kr 75,- kr 75,- kr 75,-
Overføring egne konti kr 0,- kr 0,- kr 0,- kr 0,-
Betaling kr 4,- kr 4,- kr 4,- kr 4,-
Fast overføring annen bank kr 15,- kr 15,- kr 15,- kr 15,-
Betaling m/kvittering (nettpost) kr 15,- kr 15,- kr 15,- kr 15,-
Betaling m/oblatkvittering kr 30,- kr 30,- kr 30,- kr 30,-
Betaling utland  kr 50,- kr 50,- kr 50,- kr 50,-
Lønnslister, per transaksjon kr 3,- kr 3,- kr 3,- kr 3,-
Remittering, betaling/overføring - kr 3,- kr 3,- -
Remittering, lønnsutbetaling - kr 3,- kr 3,- -
Remittering, utbetalingsanvisning - kr 100,- kr 100,- -
Opprette depositumskonto selvbetjent kr 500,- kr 500,- kr 500,- kr 500,-

Lån, kreditt og garantier - priser BEDRIFT

Beskrivelse Pris/rente
Nominell rente - debet 3 mnd Nibor + 2,50 %
Provisjon tilleggsbevilgning per kvartal 1,50 %
Etableringsgebyr fra kr 2650,-
Depotgebyr kr 1200,-
Beskrivelse Utnyttelse under 60% Utnyttelse over 60%
Nominell rente - debet 11,20 % 13,80 %
Provisjon per kvartal 0,33 % 0,33 %
Provisjon tilleggsbevilgning 0,50 % 0,50 %
Etableringsgebyr fra kr 2650,- fra kr 2650,-
Depotgebyr kr 1200,- kr 1200,-
Beskrivelse Betingelser næringsbygg
Nominell rente fra 11,10 %
Provisjon per kvartal 0,33 %
Etableringsgebyr fra kr 5.000,-
Depotgebyr kr 1.200,-
Termingebyr kr 55,-

Faktura- og betalingstjenester - priser BEDRIFT

 Beskrivelse  Pris
Etablering kr 1200,-
Månedspris per avtale kr 85,- per mnd
Per transaksjon kr 4,50 
Filoverføring (sende/motta) kr 5,- per fil
Endring på avtale kr 250,- 
Beskrivelse Pris
Etablering kr 1200,-
Månedspris per avtale kr 85,-
Varsling per transaksjon kr 3,-
Filoverføring (sende/motta) kr 5,- per fil
Endring på avtale  kr 250,-
Oversikt FBO mottakeravtale  kr 1500,-
Bytte av KID kr 1500,-
Beskrivelse Pris
Etablering via Nets kr 1200,-
Månedspris per avtale kr 85,-
Direkte remittering per trans. kr 3,-
Direkte remittering utb.anvisning kr 100,-
Overførsel lønn per transaksjon kr 3,-
Filoverføring til/fra NETS per forsendelse kr 5,-
Kvitteringsliste kr 15,-
Endring på avtale kr 250,-
Beskrivelse Pris
Etablering kr 7500,-
Månedspris per avtale kr 85,-
Per transaksjon kr 4,50 (kr 6,50 med hotell)
Filoverføring (motta) kr 5,- per fil
Filoverføring (sende) kr 5,- per fil
Endring på avtale kr 250,-
Beskrivelse Pris
Etablering kr 7500,-
Månedspris per avtale kr 85,-
Per transaksjon kr 4,50 (kr 6,50 med hotell)
Filoverføring (motta) kr 5,- per fil
Filoverføring (sende) kr 5,- per fil
Endring på avtale kr 250,-
Beskrivelse Pris
Etablering kr 1200,-
Månedspris per avtale kr 85,-
Per transaksjon  kr 1,60 
Filforsendelse fra NETS, per forsendelse  kr 5,-
OCR giroliste 701 sammendrag  kr 75,-
OCR giroliste 701 enkeltransaksjoner  kr 75,-
Endring på avtale kr 250,- 
Beskrivelse Pris
Etablering kr 1200,-
Månedspris per avtale kr 85,-
Per transaksjon  kr 1,60 
Filoverføring (motta)  kr 5,- per fil
Endring på avtaler kr 250,- 
Beskrivelse Kundeportal  Webservice Filbasert 
Etablering  kr 0,-   kr 7500,- kr 8500,- 
Månedspris per avtale kr 200,- kr 500,- kr 500,-
Pris per spørring  kr 1,-   kr 1,-   kr 1,- 
Tilgang til KAR, eller Konto- og Adresseringsregisteret, gir din bedrift mulighet til å få verifisert om et kontonummer eksisterer før man oppretter en betaling. I tillegg kan man også verifisere om en konto tilhører en bedrift eller organisasjon (betinger kontonummer og organisasjonsnummer), eller om en konto tilhører en gitt person (betinger kontonummer og personnummer). 

Kundeportal: Oppslag via kontoverifikasjonsmodulen hos Nets. Tilpasset enkeltspørringer.

Webservice: Direkte aksess og integrasjon med bedriftens onlineprosesser. Tilpasset både enkelt- og massespørringer.

Filbasert: Direkte filutveksling mellom bedrift og Nets. Tilpasset sporadiske masseforespørsler/batchprosesser.

Beskrivelse Pris
Etablering  kr 5000,-
Månedspris per avtale kr 500,-
Timepris for eventuell testing mot kunde  kr 1000,- 
Endring på avtaler kr 250,- 
Priser for filer og transaksjoner er de samme som for Direkte bankintegrasjon.
Tjenestekoder Beskrivelse

353 - pain.001, utbet SFTP

Aktivere mottak av betalingsfiler fra ERP

33C - CREMUL som camt.054c

Aktiverer Camt.054c (innbetalinger)

358 - kontoinfo som Camt053

Aktiverer produksjon av camt.053
335 - kontoinfo via FTP Leverer camt.053 til SFTP
339 - CREMUL via FTP Leverer camt.054c til SFTP
FMS header i PAC Ruter camt-filer til kundens SFTP

Betalingsterminal - priser BEDRIFT

 Betalingsterminal for butikk  Pris
Etablering  kr 700,-
Månedspris kr 25,- 
Transaksjonskostnad brukersted   kr 0,22 per transaksjon
Transaksjonslister  kr 100,- per liste  

Nets leverer tjenesten. Kontakt oss for utfyllende priser eller sjekk www.betalingsterminal.no

Transaksjoner, brukerstedsabonnement og øvrige tjenester se BankAxepts sine priser

Tjenester i bankfilial - priser BEDRIFT

Beskrivelse Utført i nettbank Utført i bank
Lønnslister kr 3,- kr 50,- per mottaker
Belastningslister kr 3,- kr 50,- per mottaker
Utskrifter til regnskapsfører/bedrifter  kr 0,- kr 50,- per konto 
Beskrivelse Vekslingsautomat Innskuddsautomat Via skranke
Innskudd mynt - kr 0,- kr 50,- + 1% av beløpet
Innskudd sedler - kr 0,- kr 50,- + 1% av beløpet
Veksling myntruller med vekslingskort  kr 15,- per rull - -
Veksling myntruller uten vekslingskort  kr 30,- per rull  - -
Veksling seddel (til 50,-/100,-) kr 0,- - -
Vekslingskort  kr 500,- - -
Kontoholdsgebyr transittkunder kr 500,- per måned
Beskrivelse Pris
Utskrifter til regnskapsfører/bedrifter  kr 50,- per konto 
Revisjonsrapporter/Revisorbekreftelser   kr 1200,-
Flytting av avtaler og kontoer ved fusjon kr 1000,- per time
Oppgjør av konto: avslutte og overføre til annen bank kr 500,- 
Avslutning av kundeforhold pga hvitvasking, konkurs, selskapet er slettet i Brønnøysundregisteret etc.  kr 500,- 

Forbrukslån og refinansiering - priser

Lånebeløp fra 10 000 kr til 500 000 kr
Nedbetalingstid fra 3 måneder til 5 år
Nominell rente fra 7,9 % til 18,9 %
Effektiv rente fra 9,76 % til 22,29 % v/ 90 000 kr over 3 år

Du må være kunde i en Eika bank for å kunne søke om forbrukslån eller lån til refinansiering.

Hvilken rente du får avgjøres av en helhetlig kredittvurdering under søknadsprosessen.

Priseksempel:
90 000 kroner over 3 år, nominell rente 11,14 %, effektiv rente 13,32%, etableringsgebyr 650 kroner , månedsgebyr 40 kroner, totalt 108 500 kroner.

Lånet har fast månedsbeløp og du kan alltid betale ned ekstra – da reduseres både kostnaden og nedbetalingstiden.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no

Komplett oversikt over lånets betingelser finner du i avtalevilkårene.

Billån - priser

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,96 % 9,72 % 10,80 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185 143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,40 % 7,00 % 8,00 %
Effektiv rente 8,60 % 9,25 % 10,32 %
Etablering 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 700 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 281 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 190 633 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Nominell rente 12,30 %
Effektiv rente 16,36 %
Etablering 3 000 kr
Termingebyr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 143 505 kroner.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Andre kjøretøylån - priser

Egenkapital minimum 20 %
Nominell rente 8,90 %
Effektiv rente 11,70 %
Etablering 3 800 kr
Termingebyr 85 kr
Tinglysning Ved båter over 7 m: 2 884 kr
Priseksempel

150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 216 kroner

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Vi stiller krav om egenkapital på 20 % av kjøpesummen.

Øvrige opplysninger: Gjelder ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signeres før båten kan overtas.

Tre måter å søke båtlån:

1. Kontakt din rådgiver direkte.
2. Ring oss på telefon (+47) 915 06270
3. Send oss en e-post på billaan@eika.no

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,96 % 9,72 % 10,80 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185.143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 7,30 % 8,60 % 9,30 %
Effektiv rente 9,72 % 11,13 % 11,90 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 881 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 997 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Kredittkort - priser

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

 • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
 • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Kredittkort.

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

 • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
 • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Ansatt Kredittkort.

Årspris 495 kr
Varekjøp 0 kr
EHF-faktura/Faktura i Digipost 0 kr
Papirfaktura 40 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 21,96 %
Effektiv rente 40,06 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente: 40,06 %  ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 2 826,39 kroner. Totalt 17 826,39 kroner.

 • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
 • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Bedrift Kredittkort.

Fondssparing i Eika fond - priser

Egen pensjonskonto - priser

Risikoprofil Forvaltningskostnad
100 % Aksjer 0,7 %
Livssyklus 0,7 %
Moderat 0,58 %
Forsiktig 0,35 %

Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser

Markedsverdi Forvaltningskostnader
0 - 999 999 0,95 %
1 000 000 - 2 999 999 0,85 %
3 000 000 - 4 999 999 0,75 %
5 000 000 - 7 499 999 0,60 %
7 500 000 - 9 999 999 0,50 %
> 10 000 000 0,40 %

Forsikring - priser

Eika Pluss 530 kr md.
Eika Pluss familie 812 kr md.
Ung-forsikring 172 kr md.
Ung-forsikring verdigjenstand 200 kr md.
Ung familie 254 kr md.
Barneforsikring 236 kr md.