Hopp til innholdet

Eika Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er en pensjonsordning der bedriften sparer pensjon til sine ansatte. Ordningen inkluderer alle ansatte over 13 år og innebærer "pensjon fra første krone". En gunstig innskuddspensjon for dine ansatte kan gjøre deg til en foretrukket og mer attraktiv arbeidsgiver.

Dame med hjelm på arbeidsplass

Invester i dine ansatte med en god pensjonsordning

En god pensjonsordning kan gjøre deg til en mer attraktiv arbeidsgiver.

Det er ikke bare lønn som betyr noe når du ønsker at bedriften din skal være det foretrukne valget av arbeidsplass. En god pensjonsordning er også viktig. Vi hjelper deg med å finne den pensjonsordningen som kan bidra til at du skiller deg positivt ut fra konkurrentene.

Visste du at...

...Storebrand og Eika har inngått et samarbeid om Eika Innskuddspensjon. Storebrand er produktleverandør og administrerer avtalene, og Eika er distributør og forvalter av kapitalen.

Nyttig å vite om innskuddspensjon

Innskuddspensjon er en bedriftsfinansiert pensjonsordning der bedriften betaler inn et fast årlig beløp til de ansattes individuelle pensjonskonti. Fra 2022 får alle ansatte pensjonsopptjening fra første arbeidsdag og første lønnskrone. Dette øker pensjonsopptjeningen og inkluderer flere ansatte i ordningen, noe som kan styrke bedriftens posisjon som en attraktiv arbeidsgiver.

Eika tilbyr denne innskuddsbaserte pensjonsordningen gjennom Eika Innskuddspensjon, et samarbeid mellom lokalbankene i Eika Alliansen, Eika Kapitalforvaltning og Storebrand.

Innskudd til pensjonsordningen gir skattefordeler både for bedriften og de ansatte. Bedrifter kan trekke fra kostnadene som en driftskostnad, mens ansatte nyter godt av utsatt skatteplikt på innskuddene til de tas ut som pensjon, noe som kan resultere i lavere skatt over tid.

Ved å ha innskuddspensjon gjennom banken, får du:

 • Personlig rådgivning: Våre erfarne rådgivere er her for deg og dine ansatte og tilbyr personlig rådgivning tilpasset deres behov.
 • Din lokale sparringspartner: Som stolt støttespiller til lokalmiljøet bistår vi bedriften din med gode løsninger og personlig rådgivning. 
 • Godt utvalg av systemer for å ha god oversikt og kontroll over pensjon for de bedriften
 • Oversikt og kontroll med Smartspar: Samler sparing og pensjon på ett sted for bedre oversikt.

Forvaltningskostnader er de kostander bedriften betaler til pensjonsleverandøren for å forvalte pensjonsavtalen.

 • Bedriften faktureres månedlig et forvaltningshonorar basert på markedsverdien av pensjonskapitalen i kontrakten.
 • Dette er basert på en flatpris, uavhengig av risiko-profilen som er valgt, men følger en pristrapp basert på samlet markedsverdi for kunden.
 • Innplassering på trapp skjer ifbm. avtale-opprettelse og kan etter hvert justeres.
 • Den ansatte belastes forvaltningshonorar for tidligere opptjent pensjonskapital. 

Her kan du lese mer om kostnader for forvaltning av pensjonsavtalen

Du kan velge mellom følgende spareprofiler med Eika Innskuddspensjon:

 • Eika Pensjon 30: 30 % aksjefond, 70 % rentefond.
 • Eika Pensjon 55: 55 % aksjefond, 45 % rentefond.
 • Eika Pensjon 80: 80 % aksjefond, 20 % rentefond. 
 • Eika Pensjon 100: 100 % aksjefond.

Ved å ha innskuddspensjon gjennom banken din, blir pensjonsinnskuddet for dine ansatte investert i Eika-fond, satt sammen til ulike "pensjonsprofiler". Hver profil har ulik grad av risiko og avkastningspotensiale. Det er andelen aksjefond som bestemmer risikoen, jo høyere andel aksjer jo høyere forventet risiko og forventet avkastning.

De fleste velger Eika Pensjon 100 som oppstartsprofil for sine ansatte. Historisk har det lønt seg med høy andel aksjer når sparehorisonten er lang. Hver ansatt kan selv endre pensjonsprofilen sin hvis de ønsker en annen risiko enn den bedriften har valgt. Aksjeandelen trappes automatisk ned til Eika Pensjon 30 fra alder 57-67 år.

Aktuelt om innskuddspensjon

Kontakt oss om pensjon

Ola Johannes

Ola Johannes Drivstuen

Autorisert finansiell rådgiver næringsliv

Stig

Stig Magne Høiberg

Autorisert finansiell rådgiver

Torbjorn

Torbjørn Mikkelsen

Finansiell rådgiver

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du avtale et møte med oss.

Informasjonen ovenfor er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Ønsker du å vite mer om innskuddspensjon og fondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning, ta kontakt med din lokale Eika-bank for personlig rådgivning. Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Informasjon om fondenes kostnader finner du her.