Hopp til innholdet

Sparing i fond
  • Passer for deg som ønsker langsiktig sparing
  • Kan gi høyere avkastning over tid enn tradisjonell sparing på bankkonto
  • Få personlig rådgivning og gode råd om sparing tilpasset deg og dine behov

Hvilke ulike typer fond kan du velge mellom?

Hva slags type fond du velger vil være avhengig av hvor lenge du ønsker å spare og hvilken risiko du tar.

Aksjefond 

Et aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 % av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet. Aksjefond er inndelt i ulike grupper etter hvor fondets midler skal investeres. Investeringen kan for eksempel være geografisk avgrenset (til Norge, Norden eller Europa) eller på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi). Aksjefond passer for deg som er opptatt av god langsiktig avkastning og som ønsker å spare i mer enn 5 år.

Rentefond

Et rentefond er et fond som plasserer pengene i rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner. Rentefondene deles inn i hovedkategoriene likviditetsfond, obligasjonsfond og andre rentefond. Rentefond passer for deg som vektlegger trygghet og stabilitet. Rentefond har generelt lavere risiko enn aksjefond og passer for deg som har en tidshorisont på 0 -2 år på sparingen din.

Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond er et fond som inneholder en kombinasjon av aksjefond og rentefond. For eksempel kan det være et fond som investerer 50 % av forvaltningskapitalen i aksjer og 50 % i rentebærende papirer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond. Avkastning og risiko i kombinasjonsfond vil avhenge av fordelingen av rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større aksjeandel i porteføljen, desto høyere forventet avkastning - og risiko. Kombinasjonsfond passer for deg som ønsker å investere i aksjer og rentepapirer

Dette lurer mange på om fond

Sparing i fond kan gi deg en høyere gevinst på sparingen din enn hvis du setter pengene dine på en bankkonto. Du bør ha et lengre perspektiv på sparingen din når du sparer i fond enn når du sparer på bankkonto. Sparer du i aksjefond bør du ha et tidsperspektiv på 5 -10 år og du må tåle at verdien på sparesaldoen din kan svinge noe mer i verdi enn hvis du setter pengene i banken. Sparing til pensjon eller langsiktig sparing til barn er et typisk sparemål for sparing i aksjefond. Sparer du derimot til en ny bil eller neste års sommerferie bør du heller plassere pengene på en bankkonto.

Hvis du ønsker å spare i fond bør du først stille deg selv to spørsmål:

  1. Hvor lenge ønsker jeg å spare?
  2. Hvor mye tåler jeg at sparesaldoen min svinger i verdi?

Vi sier ofte at "tiden er din beste venn". Det innebærer generelt at man tåler større svingninger av sparesaldo jo lenger men planlegger å spare. Man kan dermed ta en høyere risiko på sparingen sin, hvis man er komfortabel med det, hvis man har et langsiktig perspektiv for sparingen sin. 

Rådgiverne våre kan hjelpe deg med å finne den spareformen som passer best for deg. 

Du kan kjøpe fond i:

Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang. Book et møte med oss, og få personlig rådgivning og gode råd om sparing.

Du kan ha fondssparingen din på en aksjesparekonto eller en verdipapirkonto. 

På en aksjesparekonto kan du spare i fond som har 80 % aksjeandel eller mer. Andre typer fond må du ha på en verdipapirkonto. 

Her kan du lese mer om aksjesparekonto og verdipapirkonto.

Espen

Espen Brend

Salgsleder / Autorisert finansiell rådgiver

Jan-Ove

Jan-Ove Reite

Autorisert finansiell rådgiver

Jon

Jon Gauterud

Autorisert finansiell rådgiver

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.