Hopp til innholdet
Gjensynsglede på perrongen med to kvinner

Reiseforsikring
  • Gjelder med en gang du går hjemmefra
  • Få hjelp hvis du blir syk eller skadet på reise
  • Reise Pluss gir uhellsdekning for enkeltgjenstander

Hva dekker reiseforsikringen?

Reiseforsikringen dekker skader, sykdom, ulykker, tyveri og andre problemer som kan oppstå på reisen din. Forsikringen gjelder fra du går hjemmefra til du er trygt tilbake igjen hjemme. 

Forsikringen gjelder uansett om du reiser kort eller langt, om du er borte i fem minutter eller flere uker.

Du er sikret på alt fra en raskt tur på butikken, til en lengre tur til eksotiske strøk.

Hvis du vil ha ekstra god dekning, bør du velge du vår beste forsikring, Reise Pluss.

Visste du at?

Reiseforsikring for hele familien gjelder også for ektefelle/samboer og for barn under 21 år.

Spørsmål og svar om reiseforsikring

Hvis du har reiseforsikring dekker det skader, sykdom, ulykker, tyveri og andre problemer som kan oppstå på reisen din. Reiseforsikringen dekker også avbestilling. Med Reise Pluss er dekker vi ubegrenset sum på  erstatningen.
Forsikringen kan sies opp med en måneds varsel om du bytter forsikringsselskap eller ved hovedforfall. Hvis du har en avtale med kollektiv reiseforsikring kan forsikringen annulleres omgående. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.
Hvis innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av transportøren, refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter med inntil 6 000 kroner per person for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden bagasjen din er savnet.
Du som kjøper forsikringen er forsikringstaker, og det er deg forsikringen gjelder for. Den kan også utvides til å gjelde for din nærmeste familie. Med familie menes det ektefelle eller samboer og barn inntil 21 år. 
Reiseforsikringen varer ett år om gangen og fornyes automatisk. Forsikringen er begrenset til å gjelde for reiser som varer i inntil 77 dager sammenhengende. Skal du på en reise som varer lengre enn dette, ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg. 

Tips og råd

Flytt forsikringene dine til oss!

Samler du dine forsikringer hos oss får du gode rabatter. Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så raskt vi kan.