Hopp til innholdet
Dame foran PC

Fastrenteinnskudd
  • Sikker sparing
  • Bedre betingelser
  • Ingen renteendring i perioden

Fastrenteinnskudd

Konto med samme rente i hele den fastsatte perioden

100 % SIKKER SPARING - Innskudd i Oppdalsbanken er gjennom loven sikret gjennom Bankenes sikringsfond med inntil 2 mill. kroner. Oppdalsbanken er blant de best ratede sparebankene i landet, noe som gjør at også mange institusjonelle kunder velger oss som innskuddsbank.

Oppdalsbanken er også leverandør av andre produkter innen sparing og plassering. Se mer om dette på hjemmesiden under Sparing, eller ta kontakt med en av rådgiverne nedenfor for en uforpliktende gjennomgang av sparealternativ tilpasset din risikovilje. 

Rentebetingelser

Beskrivelse Rente
Fastrenteinnskudd med 12 mnd binding 4,90 %
Minimum innskudd kr 500 000,- maks kr 8 000 000,-. Renter godskrives og er tilgjengelig dagen etter bindingstidens utløp.
Stig

Stig Magne Høiberg

Autorisert finansiell rådgiver

Jan-Ove

Jan-Ove Reite

Autorisert finansiell rådgiver

Wenche

Wenche Bøe

Avdelingsleder Trondheim / Autorisert finansiell rådgiver