Hopp til innholdet

Retningslinjer

Oppdalsbanken har følgende retningslinjer for kjøp/salg av kryptovaluta:

Ved kjøp/salg i kryptovaluta, skal transaksjonene til eller fra konto eller kort i Oppdalsbanken kun gå gjennom en kryptoforhandler/børs med konsesjon i Norge. Konsesjon i Norge innebærer blant annet at foretaket er rapporteringspliktig til norske regulatoriske myndigheter. Følgende foretak har konsesjon som kryptoforhandler/-børs i Norge:

  • Balder Solutions AS
  • Bare Bitcoin AS
  • Bitcoins Norge AS
  • Bitgate Services AS
  • Bitmynt AS
  • Juju AS (tidligere Bitnord)
  • Firi AS
  • K33 Markets AS (tidligere Kaupang Krypto AS)
  • Norwegian Block Exchange AS (NBX)

En oversikt over foretak med konsesjon i Norge kan til enhver tid finnes i Finanstilsynets virksomhetsregister som du finner via knappen nedenfor. (Velg øvrige tjenestetilbydere og deretter konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».)

Ved kjøp/salg i kryptovaluta skal du kunne dokumentere fullstendig handelshistorikk ved henvendelse fra banken. Dette innebærer altså alle transaksjoner fra investering, trading i krypto, og til et eventuelt uttak tilbake i norske kroner. Handelshistorikk skal kunne leveres i enten excel-, xml- eller pdf-format. Dette ivaretas i stor grad ved bruk av norskregistrerte kryptoforhandlere.

Ved uttak av kryptovaluta skal du kunne dokumentere at midlene er skatteinnberettet i alle årene du har hatt kryptoaktiva. Dette skal gjøres i form av skattemeldinger for alle årene fra og med første investering til og med foregående sist tilgjengelige skattemelding.

All dokumentasjon skal godkjennes av Oppdalsbanken, og vi forbeholder oss en behandlingstid på inntil 2 uker. Banken kan kreve at dokumentasjonen skal være oversatt til norsk eller engelsk. Dersom nødvendig dokumentasjon ikke kan fremlegges ved henvendelser fra banken, vil det kunne bli aktuelt å sperre aktuelle beløp i påvente av at tilfredsstillende dokumentasjon leveres.

Bankens retningslinjer for kryptovaluta vil oppdateres fortløpende etter hvert som konsesjonshavere i Norge endres, eller ved endringer i aktuelt regelverk.