Tilbudet inneholder:
• Inntil 85% finansiering av tomtekjøp
• Gunstig rente
• Gode byggelånsbetingelser (beholder tomtelånet i byggeperioden)
• Byggelånskontrollør (valgfritt)

Forutsetninger for tilbudet:
• Finansieringen gjelder for hyttetomter i Oppdal kommune.
• Finansieringen gjelder kun for bygging av hytte til eget bruk.
• Bygging av hytte/åpning av byggelån må skje innen 2 år etter overtakelse av tomta.
• Oppdalsbanken må velges som byggelånsbank.

Vil du vite mer om våre gunstige betingelser? Ta kontakt med en av våre rådgivere!