Hopp til innholdet

Våre krav og rutiner ovenfor leverandører

Formålet er å redusere virksomheters miljøbelastning. Miljøvennlige innkjøp gir betydelig positiv miljøpåvirkning, og henger nøye sammen med miljøaspekter som forbruk, avfall og klimautslipp.

Forut for innkjøp og forespørsler gjør vi en behovsvurdering:  

  • Er innkjøpet nødvendig?
  • Finnes produktet allerede på lager?
  • Er dette et «riktig produkt» eller finnes det bedre alternativer?

I tillegg vil leverandørens produkt- og miljøprofil vurderes: 

  • Vi etterspør et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS.  
  • Vi oppfordrer leverandører til å ikke bruke for mye emballasje. Leverandører av emballerte produkter bør være medlem av Grønt Punkt eller tilsvarende. 
  • Miljømerkede produkter foretrekkes når krav til kvalitet, leveringstider og kostnader også kan tilfredsstilles
  • God kvalitet, lang levetid og gjenbruksmuligheter vektlegges. 
  • Maskiner og utstyr med lavest mulig miljøbelastning vil foretrekkes, for eksempel lavt støynivå, høy energieffektivitet og lavt vannforbruk.
  • Ved kjøp av transporttjenester vil vi søke og velge miljøvennlige tjenester så langt det lar seg praktisk gjøre.