Hopp til innholdet

Våre bærekraftige produkter

Oppdalsbanken og Eika Gruppen jobber kontinuerlig med å gjøre våre produkter og forretningsmodeller enda mer bærekraftig.

Eike tre blader og eikenøtt. foto

Bærekraftig boliglån

Et grønt boliglån er et lån til en grønn bolig. Det er altså ikke lånet i seg selv som er grønt, men boligen som skal finansieres. Med grønn bolig mener vi en bolig som er spesielt energieffektiv. Det vil si at den bruker lite strøm eller har alternative, miljøvennlige energikilder, som for eksempel varmepumpe og solcellepanel. Det kan også være at den er bygget av spesielt miljøvennlige materialer. Eller at en gammel, dårlig bolig er blitt gjort mer energieffektiv (etterisolering). Oppdalsbanken tilbyr grønne boliglån til boliger med de to beste energimerkene, nemlig A og B.

Bærekraftig billån

Oppdalsbanken ønsker å bidra til at flere kunder velger en mer miljøvennlig bil. Grønt billån er et lån med gode betingelser og konkurransedyktig pris til kunder som kjøper en bil med lavere karbonutslipp. På denne måten kan vi i fellesskap redusere karbonavtrykket. Vi tilbyr grønt billån gjennom EIKA Kredittbank.

Bærekraftig næringslån

Til landbruks- og bedriftskunder tilbyr banken grønne næringslån til kunder og prosjekter som jobber med klimatilpasning, energibesparende tiltak eller investering i ny miljøvennlig teknologi. Formålet med lånet må oppfylle kriterier for støtte fra Enova. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og betingelser.

Bærekraftige produktselskaper

Gjennom våre produktselskaper fremmer vi bærekraft på ulike områder:

Bærekraft i forsikring

Det mest bærekraftige utfallet er å forhindre at skaden oppstår, og skadeforebyggende arbeid har lenge vært prioritert i Eika Forsikring. Innsatsen på skadeforebyggende arbeid har forplantet seg i flere samarbeidsavtaler og prosjekter, eksempelvis med Trygg Trafikk for å forebygge trafikkulykker, sensorteknologi som forebygger branner og tilskudd til kontroll av landbruksbygninger. Det er tatt i bruk kommunikasjonsteknologi for å varsle kunder som er utsatt i ekstremværhendelser.

Videre arbeides det målrettet med rådgiving og veiledning av kunder for å redusere antall skader. Det prioriteres utvikling av skademodeller for å risikovurdere forsikringsproduktene, og analysere kontinuerlig effekter av eksempelvis ekstremvær og endring i vår eksponering for klimarisiko.

Alle leverandører med samarbeidsavtale, og hvor Eika Forsikring aktivt styrer utbedring av skaden, vurderes ut fra krav til miljøledelse og sosiale forhold. Det stilles krav ved alle nye og reforhandlede avtaler om at leverandør er sertifisert Miljøfyrtårn, ISO14001 eller tilsvarende, eller starter prosessen innen 6 måneder og fullfører innen 18 måneder fra avtaleinngåelse. Dette kravet ivaretar viktige aspekter innen både klima/miljø og sosiale forhold. På forespørsel skal dokumentasjon fremvises. I tillegg stilles det krav om at leverandør gir rettferdige lønnsbetingelser i form av tariffavtaler.

 

Ansvarlige investeringer

Eika Kapitalforvaltning tilsluttet seg FNs Prinsipper for ansvarlige investeringer i 2021. Sammen med allerede etablerte ESG-retningslinjer, gir dette en solid forankring og en tydelig ambisjon og retning på bærekraftsarbeidet. Signeringen forplikter at ESG integreres i alle ledd av forvaltningen og rapportering på våre aktiviteter, samt implementeringen av ESG i spare- og investeringsproduktene vi forvalter. Det stilles også krav til tilfredsstillende ESG-rapportering fra selskapene vi investerer i, at vi er aktive eiere og at vi samarbeider med andre investorer for å fremme ansvarlige investeringer.

I ESG-retningslinjene legges det ytterligere detaljerte krav til hvilke selskaper og industrier vi kan investere i. Dette sikrer konsistens i våre krav til selskapene i forskjellige markeder og gir dokumentasjon på at vi faktisk gjør det vi sier at vi gjør. ESG-strategien gjør at kommunikasjonen rundt ESG i våre fond vil være tydelig og underbygge vår målsetning om at selskapets fond over tid skal være konkurransedyktige på ESG sammenlignet med tilsvarende fond samt rene miljøfond. Fondet Eika Global er blant de 15 prosent mest bærekraftige fondene i verden, basert på Morningstar sin rating.

 

Ansvarlig kreditt

Eika Kredittbank har følgende målsetninger, som også er vedtatt i deres oppdatert policy for bærekraft og samfunnsansvar: «Vi skal redusere karbonavtrykk ved å gi kundeinsentiver for å øke andel grønne billån og eventuelt andre miljøvennlige finansieringsprodukter, fremme god miljøledelse i dialog med samarbeidspartnere og å redusere ESG-risiko ved å stille krav til våre bedriftskunder. I markedsføring og salg av usikrede lån og kreditter skal vi være beviste på å ikke stimulere til økt og lite gjennomtenkt forbruk. Lånekunder i refinansierings- og oppussingssegmentet skal prioriteres». 

Eika Kredittbank tilbyr grønne produkter i form av grønt billån og refinansieringslån. Alle kortprodukter fra Eika Kredittbank er i resirkulert plast.

 

Bærekraft i eiendomsmegling:

Aktiv eiendomsmegling har i 2021 arbeidet med en formålstilpasset bærekraftsstrategi. Strategiens hensikt er både å skape resultater i lokalmiljøene og å differensiere merkevaren i en bransje hvor det til nå har vært rettet begrenset fokus på bærekraft. Fra 2022 vil det arbeides med å få med hele organisasjonen, inklusiv franchisetakerne, på implementering av strategien i alle ledd.