Hopp til innholdet

Åpenhet i Oppdalsbanken

1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Oppdalsbanken har kommet godt i gang med arbeidet med aktsomhetsvurderinger. En redegjørelse for dette arbeidet finnes i bankens «redegjørelse for arbeid etter åpenhetsloven» som du finner link til på denne siden. Oppdalsbanken ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling for miljø, mennesker og artsmangfold også gjennom hvilke varer og tjenester vi kjøper inn. En egen innkjøpspolicy er vedtatt, og blir aktivt fulgt opp fra bankens side. Vi vil samarbeide med leverandører og tjenesteytere som imøtekommer våre krav og standarder.

Har du spørsmål?

Vi vil svare på eventuelle spørsmål knyttet til åpenhetsloven. Send oss dine spørsmål på epost HER